Τηλ.: 210 3300006 (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00)|info@saek.gr

SAEK-Gif
ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 176, ΣΑΛΑΜΙΝΑ
2104657161
6982948145