ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο 2023-02-03T13:10:17+02:00

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΙΦΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ελεγκτική Επιτροπή

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ