Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΓΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΙΦΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ελεγκτική Επιτροπή

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ