ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο 2021-01-29T13:34:12+02:00

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΑΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΖΙΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ελεγκτική Επιτροπή

ΜΕΛΟΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ