1. Διαθέτουν όλοι κατάστημα.
  2. Έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
  3. Ενημερώνονται για τις εξελίξεις του επαγγέλματος.
  4. Λειτουργούν με στόχο την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
  5. Κοστολογούν και τιμολογούν με σύνεση και αυξημένη κοινωνικότητα.
  6. Καταγράφουν στο βιβλίο συμβάντων τις περιπτώσεις που ζητά η ΓΑΔΑ.
  7. Ελέγχονται για τις υπηρεσίες και χρεώσεις από τον Σ.Α.Ε.Κ.