Τηλ.: 210 3300006 (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00)|info@saek.gr

SAEK-Gif
Δραστηριότητες 2020-12-29T13:58:31+02:00

Στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών του, ο Σ.ΑΕ.Κ. διοργανώνει κάθε χρόνο τεχνικά σεμινάρια και συνέδρια, καθιστώντας έτσι τα μέλη του αντάξια να ανταποκριθούν στις ανάγκες του επαγγέλματος, αλλά και με ένα πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του με κοινωνικές εκδηλώσεις. Δημιουργώντας παράλληλα την ομάδα αιμοδοσίας, το ταμείο αλληλοβοηθείας αλλά και επαφές με συλλόγους από την Ευρώπη, ο Σ.Α.Ε.Κ. συνεχίζει το έργο του προσπαθώντας να εντάξει όλο και περισσότερους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα στο σωματείο για ένα εύρωστο και δυνατό πανελλαδικό σύνδεσμο.