Καλούνται όλα τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. Β.Ε. σε έκτακτη γενική συνέλευση, το Σάββατο την 19/12/2015 στην Θεσσαλονίκη, στο κατάστημα του κ. Μαντζαβίνου (Ελιά Λεμόνι), στην οδό Μπότσαρη 19 με θέματα

α) Συζήτηση για το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών του Συλλόγου .

β) Συζήτηση για την έδρα του Συλλόγου.

γ) Ενημέρωση συναδέλφων που εξέφρασαν την επιθυμία να εγγραφούν στο Σύλλογο.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε.Κ. Β.Ε.                Ο Γραμματέας

Μαυρόπουλος Κ. Στέφανος                 Γιαξόπουλος Σπυρίδων