1. Έχετε εξετάσει την περίπτωση να προμηθευτείτε σκυλί ανάλογα για κάθε περίπτωση;
  2. Έχετε εξετάσει την ανάγκη συστήματος συναγερμού κατά διαρρηκτών και πυρκαγιάς;
  3. Εάν έχετε αποφασίσει να εγκαταστήσετε ένα σύστημα συναγερμού ή να μισθώσετε ένα γραφείο φύλαξης, έχετε συμβουλευθεί το τοπικό σας αστυνομικό τμήμα για την φερεγγυότητα των εργολάβων αυτών;
  4. Καταλαβαίνετε πραγματικά ποιο τύπο συστήματος συναγερμού απαιτείτε και πώς αυτό λειτουργεί, οι περιορισμοί του, πώς αυτό θα ελεγχθεί, κ.λπ…;
  5. Εάν, λόγω της απασχόλησης ή της θέσης σας στη ζωή, εσείς ή τα οικογενειακά μέλη σας αντιμετωπίζετε έναν υψηλό κίνδυνο της απαγωγής ή προσωπικής βίας, έχετε συμβουλευθεί έναν ειδικό ασφάλειας για να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα προστασίας;