1. Αποθηκεύετε τα μικρά τιμαλφή σε μία ασφαλή θυρίδα τράπεζας;
  2. Εάν τα τιμαλφή πρέπει να κρατηθούν στο σπίτι, τοποθετούνται σε ένα χρηματοκιβώτιο ή ένα ντουλάπι ασφάλειας;
  3. Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρηματοκιβώτιο, τούτο ζυγίζει περισσότερες από 450 κιλά;
  4. Αν όχι, το στερεώνετε έτσι ώστε να μη μπορεί να μεταφερθεί μακριά;
  5. Ξέρετε τη διαφορά μεταξύ ενός χρηματοκιβωτίου πυρκαγιάς και ενός απλού χρηματοκιβωτίου χρημάτων;
  6. Έχετε ρυθμίσει τις ανάγκες σας ώστε να μην κρατάτε περισσότερα χρήματα στο σπίτι και επάνω σας;
  7. Έχετε τους ανιχνευτές καπνού εγκατεστημένους και τους πυροσβεστήρες διαθέσιμους;
  8. Διαθέτετε ικανοποιητική ασφάλιση για να καλύψετε την απώλεια τιμαλφών;
  9. Έχετε καταγράψει, αρχειοθετήσει και φωτογραφήσει ολόκληρο το περιεχομένου του σπιτιού σας με έμφαση στα στοιχεία που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εύκολα όπως ανεκτίμητα κοσμήματα και έργα τέχνης;
  10. Έχετε επιμελώς ασφαλίσει συμβόλαια, κωδικούς και άλλα σημαντικά έγγραφα και έχετε δημιουργήσει αντίγραφά τους φυλασσόμενα σε άλλα σημεία;