1. Όλες οι συρόμενες πόρτες γυαλιού και μπαλκονόπορτες έχουν εξοπλιστεί με μια πρόσθετη κλειδαριά ή άλλα μέσα ώστε να αποτρέπεται η διάρρηξη και η απαγκίστρωσή τους από τις ράγιες διαδρομής;
  2. Τα τζάμια είναι ασφαλείας [ χονδρά ] σε όλους τους εξωτερικούς χώρους;
  3. Τα πατζούρια και τα ρολά διαθέτουν και πρόσθετη ασφάλεια;
  4. Όλα τα προσιτά σε ορόφους παράθυρα της οικοδομής προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο με τα παράθυρα ισογείων;
  5. Όλα τα αχρησιμοποίητα παράθυρα έχουν σφραγιστεί [κλεισμένα ] μόνιμα;
  6. Οι κλειδαριές παραθύρων βρίσκονται σε τέτοιο σημείο ώστε ο διαρρήκτης να είναι αναγκασμένος να σπάσει το τζάμι για να τις φτάσει;