ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά τις αρχαιρεσίες της 28ης Νοεμβρίου 2022 και την εν συνεχεία συγκρότηση σε Σώμα, το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών (Σ.Α.Ε.Κ.) έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αράπης Στέφανος

Αντιπρόεδρος: Μπύρτας Ευάγγελος

Γεν. Γραμματέας: Λαζάρου Κωνσταντίνος

Ταμίας: Γούσης Σπυρίδων

Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Κατσάρας Φώτης

Μέλος: Μπίφσας Αντώνιος

Μέλος: Θεοφανάκης Αντώνιος

Επίσης οι εκπρόσωποι που εκλέχθηκαν για την ΟΜΜΕΑ είναι οι:

Μαρίνος Δημήτριος

Αράπης Στέφανος

Γούσης Σπυρίδων

Παπαδημητρίου Ευάγγελος

Θεοφανάκης Αντώνιος

Θωμάς Θωμάς