Αθήνα 11/11/2016

Α.Π.: 809

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε μετά την απόφαση της Γ.Σ. για αγορά κοινού προφίλ από τα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ., το Δ.Σ. έκανε μια σειρά ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση.

Ζητήθηκαν προσφορές από όλους τους εμπόρους και κατόπιν από εκείνους  που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας ,ζητήθηκαν δείγματα των προϊόντων τους για αξιολόγηση από την ειδική επιτροπή που συστάθηκε για αυτό το σκοπό.     Σας προσκαλούμε, λοιπόν, την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στα γραφεία του ΣΑΕΚ (Αριστοτέλους 11-15, Αθήνα. 1ος όροφος) για να σας παρουσιάσουμε την έκθεση της επιτροπής για  τα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει καθώς και για να πάρετε απόφαση, ποιο θα είναι το κοινό προφίλ Σ.Α.Ε.Κ.

Η συμμετοχή όλων σας είναι απαραίτητη!

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Σιάμος Χ.             Μπύρτας Ε.