ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11-15,ΑΘΗΝΑ,ΤΚ.10432 

Αθήνα 7/2/2018

Α.Π.: 892 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού καλούνται τα Μέλη του «Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Επαγγελματιών Κλειθροποιών Αττικής» (Σ.Α.Ε.Κ) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή είκοσι πέντε Φεβρουαρίου (25/2/2018) και ώρα 9:00 π.μ. στα Παλαιά Γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, Καποδιστρίου 24, 3ος όροφος.

Τα θέματα, τα οποία θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις είναι τα εξής:

 1. Ετήσιος απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών. [ Έγκριση πρότασης Δ.Σ για διαγραφέντα μέλη].
 2. Οικονομικός Απολογισμός 1ου 2017 έως 12ου 2017
 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
 4. Οικονομικός προϋπολογισμός 1ου 2018 έως 12ου 2018
 5. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 1ου 2018 έως 12ου 2018
 6. Τοποθετήσεις μελών επί του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού . Ερωτήσεις – Απαντήσεις.
 7. Ψήφιση πεπραγμένων περασμένης περιόδου του Δ.Σ.
 8. Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μαθήματα επί πληρωμή κατά τη διάρκεια του Πανελλαδικού Συνεδρίου από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του εξωτερικού
  • Δημιουργία πλατφόρμας δήλωσης των ανοιγμάτων
  • Έλεγχος των ασκούντων το επάγγελμα του κλειθροποιού μη δηλωμένων στην Αστυνομία
 9. Προτάσεις-ομιλίες μελών

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαραίτητη από το Καταστατικό Απαρτία ή δεν ληφθούν αποφάσεις στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, αυτή θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον αυτό ανωτέρω τόπο (Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση).

Αν δεν υπάρχει εκ νέου η απαραίτητη από το Καταστατικό Απαρτία ή δεν ληφθούν αποφάσεις στην παραπάνω Α΄-επαναληπτική Γενική Συνέλευση, αυτή θα επαναληφθεί (Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση) την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στα Παλαιά Γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, Καποδιστρίου 24, 3ος όροφος, οπότε είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός Μελών για το σχηματισμό Απαρτίας (άρθρο 13 παρ. 6 του Καταστατικού).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει Μέλη (άρθρο 8 του Καταστατικού). Όσα Μέλη επιθυμούν, μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, έναντι της Ένωσης, πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Καταστατικού δεν επιτρέπεται η εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα 7/2/2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοντός Ζ.                                             Κουρτέσης Ν.