ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 17:00 στο κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ επί της οδού Καποδιστρίου 24, στον τρίτο όροφο.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι σημαντικά και απαιτούν την παρουσία όλων των μελών!

*Παρακαλείσθε να είστε παρόντες έως τις 16:30, ώστε να γίνει η έναρξη στις 17:00 ακριβώς.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

       Αράπης Στέφανος                                                                      Παπαδημητρίου Ευάγγελος