ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ