Σ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ