ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ