Τηλ.: 210 3300006 (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00)|info@saek.gr

SAEK-Gif
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 469, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2102852222
6988095000