Αθήνα 16/01/2015

Α.Π.: 649

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω των πολιτικών εξελίξεων καθώς και λόγω της μεταφοράς των γραφείων του συνδέσμου, ακυρώνεται ο προγραμματισμένος χορός του συλλόγου.

Στα εγκαίνια των νέων μας γραφείων θα γίνει και η κοπή της πίτας.

Σύντομα θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία και την ώρα.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Σιάμος Χ.                                     Μπύρτας Ε.