Αθήνα 3/10/2014

Α.Π.: 613

Μετά από πληροφόρηση που είχαμε από την ΕΙΕΑΔ αναφορικά με την τιμολόγηση και εξόφληση των δαπανών για το πρόγραμμα «διαθρωτική προσαρμογή μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων» σας ενημερώνουμε ότι η αποπληρωμή πήρε παράταση από 30/09/2014 σε 30/11/2014.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για συνάντηση που θα ακολουθήσει με την εταιρία ΠΛΕΓΜΑ και όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα για να δοθούν διευκρινήσεις σε οποιαδήποτε απορία σας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                       Ο γεν. Γραμματέας

Σιάμος Χ.                               Μπύρτας Ε.