Αθήνα 18-1-2016

Αρ. Πρωτ. : 730

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 9:00 στο κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ επί της οδού Καποδιστρίου 24 στον τρίτο όροφο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το καταστατικό έχει τροποποιηθεί, όπως το ψηφίσατε στην τελευταία Γ.Σ. και ορίζει ότι όποιο μέλος δεν παρευρίσκεται σε δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολόγητα, διαγράφεται από μέλος! Τα θέματα των Γενικής Συνέλευσης είναι σημαντικά και απαιτούν την παρουσία όλων των μελών!

*Παρακαλείσθε να είστε παρόντες έως τις 8:30 ώστε να γίνει η έναρξη στις 9:00 ακριβώς.

Αθήνα Ιανουάριος 2016

Ο πρόεδρος                             Ο γενικός γραμματέας

Σιάμος Χ.                                                                      Μπύρτας Ε.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 14ης Φεβρουαρίου 2016

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη Γενικής Συνέλευσης .

2. Πρόταση για φανερή ψηφοφορία. ( απολογισμών)

3. Ετήσιος απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών. [ Έγκριση πρότασης Δ.Σ για διαγραφέντα μέλη].

4. προτάσεις Δ.Σ. /Αποδοχή των προτάσεων ή απόρριψη αυτών.

5. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ για Σ.Α.Ε.Κ και για Κλει.Δι -Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 1ου 2016 έως 12ου 2016.

6. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

7. Ερωτήσεις – Απαντήσεις επί των απολογισμών.

8. Τοποθετήσεις – Ομιλίες μελών / Αποδοχή των προτάσεων ή απόρριψη αυτών.

 

Λήξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα Ιανουάριος 2016

Σιάμος Χαράλαμπος        Μπύρτας Ευάγγελος

Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας