Μετά τις εκλογές της 8η Φεβρουαρίου 2017 και τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. σας ενημερώνουμε ότι η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοντός Ζήσιμος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπύρτας Ευάγγελος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουρτέσης Νικόλαος

ΤΑΜΙΑΣ: Ζιάκας Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κτενάς Ιωάννης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Τρανός Πασχάλης

ΜΕΛΟΣ: Μαρίνος Δημήτριος

Αναπληρωματικοί κατά σειρά πλειοψηφίας είναι οι παρακάτω: 1.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΜΠΑΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3. ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικός: ΠΡΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΜΕΑ:

1. ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΚΤΕΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4. ΜΠΥΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αναπληρωματικοί: 1. ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΤΡΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΚΟΝΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ 5. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6. ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.ΜΠΑΡΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ευχόμαστε σε όλους καλή θητεία!

Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας

Κοντός Ζ.               Κουρτέσης Ν.