Αριθμός Τεύχους Περίοδος Λήψη
81 Απρίλιος 2023-Ιούνιος 2023 ΛΗΨΗ
80 Ιανουάριος 2023-Μάρτιος 2023 ΛΗΨΗ
79 Ιούνιος 2022-Δεκέμβριος 2022 ΛΗΨΗ
78 Οκτώβριος 2021-Ιούνιος 2022 ΛΗΨΗ
77 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021 ΛΗΨΗ
76 Απρίλιος-Ιούνιος 2021 ΛΗΨΗ
75 Ιανουάριος-Μάρτιος 2021 ΛΗΨΗ
74 Οκτώβριος-Δεκέμβριος  2020 ΛΗΨΗ
73 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020 ΛΗΨΗ
72 Απρίλιος-Ιούνιος 2020 ΛΗΨΗ
71 Ιανουάριος-Μάρτιος 2020 ΛΗΨΗ
70 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2019
ΛΗΨΗ
69 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2019
ΛΗΨΗ
68 Απρίλιος-Ιούνιος 2019
ΛΗΨΗ
67 Ιανουάριος-Μάρτιος 2019
ΛΗΨΗ
66 Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018
ΛΗΨΗ
65 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2018
ΛΗΨΗ
64 Απρίλιος-Ιούνιος 2018
ΛΗΨΗ
63 Ιανουάριος – Μάρτιος 2018
ΛΗΨΗ
62 Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017
ΛΗΨΗ
61 Ιούλιος – Σεπτέβριος 2017
ΛΗΨΗ
60 Απρίλιος – Ιούνιος 2017
ΛΗΨΗ
59 Ιανούαριος – Μάρτιος 2017
ΛΗΨΗ
58 Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2016
ΛΗΨΗ
57 Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2016
ΛΗΨΗ
56 Απρίλιος – Ιούνιος 2016
ΛΗΨΗ
55 Ιανούαριος – Μάρτιος 2016
ΛΗΨΗ
54 Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2015
ΛΗΨΗ
53 Ιούλιος – Σεπτέβριος 2015
ΛΗΨΗ
52 Απρίλιος – Ιούνιος 2015
ΛΗΨΗ
51 Ιανούαριος – Μάρτιος 2015
ΛΗΨΗ
50 Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2014
ΛΗΨΗ
48 Ιανούαριος – Μάιος 2014
ΛΗΨΗ
47 Φεβρουάριος – Απρίλιος 2013
ΛΗΨΗ
45 Ιούνιος – Ιούλιος 2012
ΛΗΨΗ