Αθήνα 19-2-2015

Αρ. Πρωτ. : 658

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 και ώρα 9:00 στο κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ επί της οδού Καποδιστρίου 24 στον τρίτο όροφο. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί και Γενική Καταστατική Συνέλευση για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Τα θέματα των Γενικών Συνελεύσεων είναι σημαντικά και απαιτούν την παρουσία όλων των μελών!

*Παρακαλείσθε να είστε παρόντες έως τις 8:30 ώστε να γίνει η έναρξη στις 9:00 ακριβώς.

Αθήνα Φεβρουάριος 2015

Ο πρόεδρος                                               Ο γενικός γραμματέας

Σιάμος Χ.                                                                    Μπύρτας Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Της 1ης Μαρτίου 2015

Ώρα έναρξης: 9:00 π.μ           Τόπος: Παλαιά γραφεία ΓΣΕΒΕΕ οδός Καποδιστρίου 24, 3ος όροφος

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Εκλογή Προεδρείου

2.Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού

3. Τροποποίηση και έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού

Λήξη Καταστατικής Συνέλευσης

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1ης Μαρτίου 2015

Θ Ε Μ Α Τ Α

1. Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη Γενικής Συνέλευσης .

2. Πρόταση για φανερή ψηφοφορία. ( απολογισμών)

3. Ετήσιος απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών. [ Έγκριση πρότασης Δ.Σ για διαγραφέντα μέλη].

4. προτάσεις Δ.Σ. /Αποδοχή των προτάσεων ή απόρριψη αυτών.

5. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ για Σ.Α.Ε.Κ και για Κλει.Δι -Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 1ου 2015 έως 12ου 2015.

6. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

7. Ερωτήσεις – Απαντήσεις επί των απολογισμών.

8. Τοποθετήσεις – Ομιλίες μελών / Αποδοχή των προτάσεων ή απόρριψη αυτών.

Λήξη Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αθήνα Φεβρουάριος 2015

Σιάμος Χαράλαμπος                              Μπύρτας Ευάγγελος

Πρόεδρος                                                   Γενικός Γραμματέας