Αθήνα 18/1/2017

Αρ. Πρωτ. 824

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

Κάνουμε γνωστό στα μέλη του Σ.Α.Ε.Κ. ότι η τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9:00 στο κτίριο της ΓΣΕΒΕΕ επί της οδού Καποδιστρίου 24 στον τρίτο όροφο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το καταστατικό έχει τροποποιηθεί, όπως το ψηφίσατε στην Γ.Σ.του 2015 και ορίζει ότι όποιο μέλος δεν παρευρίσκεται σε δύο συνεχείς τακτικές Γενικές Συνελεύσεις αδικαιολόγητα, διαγράφεται από μέλος!

Τα θέματα των Γενικής Συνέλευσης είναι σημαντικά και απαιτούν την παρουσία όλων των μελών!

*Παρακαλείσθε να είστε παρόντες έως τις 8:30 ώστε να γίνει η έναρξη στις 9:00 ακριβώς.

Η επικείμενη τακτική Γενική Συνέλευση του συνδέσμου η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2017 είναι εκλογοαπολογιστική. Ως εκ τούτου οι συνάδελφοι πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα για τα νέα μέλη διοίκησης, στην γραμματεία του Σ.Α.Ε.Κ., με απόφαση Δ.Σ., μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ.

Την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 ψηφίζουμε τους υποψηφίους για τις διοικητικές θέσεις του συνδέσμου. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα γίνει στα γραφεία του Συνδέσμου (Αριστοτέλους 11-15 Αθήνα, 1ος όροφος) από τις 14:00-20:00 της ίδιας ημέρας. Είναι σημαντική η συμμετοχή όλων μας στην ψηφοφορία!

Στην Γ.Σ.. θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πίτας για το 2017. Το φλουρί θα κληρωθεί στα παρευρισκόμενα μέλη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

Σιάμος Χ.                       Μπύρτας Ε.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 5ης Φεβρουαρίου 2017

Ώρα έναρξης: 9π.μ

Τόπος: Παλαιά γραφεία ΓΣΕΒΕΕ οδός Καποδιστρίου 24, 3ος όροφος

 

Εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη Γενικής Συνέλευσης

Πρόταση για φανερή ψηφοφορία. ( απολογισμών και εφορευτικής )

Εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

Θ Ε Μ Α Τ Α Γ.Σ

1. Ετήσιος απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών. [ Έγκριση πρότασης Δ.Σ για διαγραφέντα μέλη].

2. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ για Σ.Α.Ε.Κ

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Ερωτήσεις – Απαντήσεις επί των απολογισμών.

5. Οικονομικός προϋπολογισμός 1ου 2017 έως 12ου 2017

6. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού χρήσης 1ου 2017 έως 12ου 2017

7. Τοποθετήσεις μελών επί του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού

8. Ψήφιση πεπραγμένων περασμένης περιόδου του Δ.Σ

9. Ορισμός και Κανονισμός λειτουργίας του κλειδί . ( εκ νέου )

10. Παρουσίαση υποψηφίων. ( Δίλεπτες τοποθετήσεις τους )

– Λήξη Γενικής Συνέλευσης

 

Αθήνα Ιανουάριος 2017

Σιάμος Χαράλαμπος                  Μπύρτας Ευάγγελος

Πρόεδρος                              Γενικός Γραμματέας