Συμβουλές Προστασίας

Άλλες προφυλάξεις

2017-10-17T14:46:50+02:00 17/10/2017|

Έχετε εξετάσει την περίπτωση να προμηθευτείτε σκυλί ανάλογα για κάθε περίπτωση; Έχετε εξετάσει την ανάγκη συστήματος συναγερμού κατά διαρρηκτών και πυρκαγιάς; Εάν έχετε αποφασίσει να εγκαταστήσετε ένα σύστημα συναγερμού ή να μισθώσετε ένα γραφείο φύλαξης, έχετε συμβουλευθεί το τοπικό σας αστυνομικό τμήμα για την φερεγγυότητα των εργολάβων αυτών; Καταλαβαίνετε πραγματικά ποιο τύπο συστήματος συναγερμού απαιτείτε

Ο τρόπος ζωής σας

2017-10-17T14:46:03+02:00 17/10/2017|

Διαθέτετε και έναν μη καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου; Εάν ζείτε μόνος, προσπαθήσατε να αποφύγετε το γεγονός; Απαιτείτε πλήρη προφύλαξη και έλεγχο πριν επιτρέψετε στους ξένους να μπούνε στο σπίτι σας; Έχετε καθοδηγήσει τα παιδιά να αποφεύγουν να αναφέρονται σε ξένους για το σπίτι, τον τρόπο ζωής, την προσωπική επιχείρησή σας, κ.λπ.; Έχετε καθοδηγήσει τα παιδιά να

Στο σπίτι

2017-10-17T14:44:33+02:00 17/10/2017|

Όλα τα τρωτά σημεία φωτίζονται καλά τη νύχτα; Η θαμνώδης περιοχή φροντίζετε να είναι μακριά από όλες τις πόρτες και τα παράθυρα; Είναι το οικοδομικό συγκρότημα ή η πολυκατοικία, φροντισμένη ώστε να ελέγχονται εισερχόμενοι και εξερχόμενοι; Εάν ένας φράκτης θα αύξανε την προστασία σας, το έχετε μελετήσει; Όλες οι προσβάσεις έχουν καλή κατασκευή και κλειδώνονται

Πόρτες

2017-10-17T14:42:59+02:00 17/10/2017|

Είναι όλες οι εξωτερικές πόρτες στερεάς κατασκευής και ενισχύσεων; Όλες οι πόρτες είναι εξοπλισμένες με τις κατάλληλες κλειδαριές; Όλες οι πόρτες προστατεύονται έτσι ώστε οι κλειδαριές να μην είναι προσβάσιμες προς διάρρηξη; Οι εκτεθειμένες αρθρώσεις [μεντεσέδες κ.λ.π ]έχουν τις non-removable [ μη αντιστρέψιμες] βίδες; Εάν οι βίδες αρθρώσεων δεν είναι αντιστρέψιμες, έχετε μεριμνήσει οι πόρτες

Συρόμενες πόρτες γυαλιού και μπαλκονιών – παράθυρα

2017-10-17T14:38:42+02:00 17/10/2017|

Όλες οι συρόμενες πόρτες γυαλιού και μπαλκονόπορτες έχουν εξοπλιστεί με μια πρόσθετη κλειδαριά ή άλλα μέσα ώστε να αποτρέπεται η διάρρηξη και η απαγκίστρωσή τους από τις ράγιες διαδρομής; Τα τζάμια είναι ασφαλείας [ χονδρά ] σε όλους τους εξωτερικούς χώρους; Τα πατζούρια και τα ρολά διαθέτουν και πρόσθετη ασφάλεια; Όλα τα προσιτά σε ορόφους

Εσωτερική Προστασία

2017-10-17T14:36:31+02:00 17/10/2017|

Αποθηκεύετε τα μικρά τιμαλφή σε μία ασφαλή θυρίδα τράπεζας; Εάν τα τιμαλφή πρέπει να κρατηθούν στο σπίτι, τοποθετούνται σε ένα χρηματοκιβώτιο ή ένα ντουλάπι ασφάλειας; Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρηματοκιβώτιο, τούτο ζυγίζει περισσότερες από 450 κιλά; Αν όχι, το στερεώνετε έτσι ώστε να μη μπορεί να μεταφερθεί μακριά; Ξέρετε τη διαφορά μεταξύ ενός χρηματοκιβωτίου πυρκαγιάς και

Προσωπική Προστασία

2017-10-17T14:36:51+02:00 17/10/2017|

Διαθέτετε και έναν μη καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου; Εάν ζείτε μόνος, προσπαθήσατε να αποφύγετε το γεγονός; Απαιτείτε πλήρη προφύλαξη και έλεγχο πριν επιτρέψετε στους ξένους να μπούνε στο σπίτι σας; Έχετε καθοδηγήσει τα παιδιά να αποφεύγουν να αναφέρονται σε ξένους για το σπίτι, τον τρόπο ζωής, την προσωπική επιχείρησή σας, κ.λπ.; Έχετε καθοδηγήσει τα παιδιά να