Τηλ.: 210 3300006 (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-15:00)|info@saek.gr

SAEK-Gif

Άλλες προφυλάξεις

Έχετε εξετάσει την περίπτωση να προμηθευτείτε σκυλί ανάλογα για κάθε περίπτωση; Έχετε εξετάσει την ανάγκη συστήματος συναγερμού κατά διαρρηκτών και πυρκαγιάς; Εάν έχετε αποφασίσει να εγκαταστήσετε ένα σύστημα συναγερμού ή να μισθώσετε ένα γραφείο φύλαξης, έχετε συμβουλευθεί το τοπικό σας αστυνομικό τμήμα για την φερεγγυότητα των εργολάβων αυτών; Καταλαβαίνετε πραγματικά ποιο τύπο συστήματος συναγερμού απαιτείτε

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο τρόπος ζωής σας

Διαθέτετε και έναν μη καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου; Εάν ζείτε μόνος, προσπαθήσατε να αποφύγετε το γεγονός; Απαιτείτε πλήρη προφύλαξη και έλεγχο πριν επιτρέψετε στους ξένους να μπούνε στο σπίτι σας; Έχετε καθοδηγήσει τα παιδιά να αποφεύγουν να αναφέρονται σε ξένους για το σπίτι, τον τρόπο ζωής, την προσωπική επιχείρησή σας, κ.λπ.; Έχετε καθοδηγήσει τα παιδιά να

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στο σπίτι

Όλα τα τρωτά σημεία φωτίζονται καλά τη νύχτα; Η θαμνώδης περιοχή φροντίζετε να είναι μακριά από όλες τις πόρτες και τα παράθυρα; Είναι το οικοδομικό συγκρότημα ή η πολυκατοικία, φροντισμένη ώστε να ελέγχονται εισερχόμενοι και εξερχόμενοι; Εάν ένας φράκτης θα αύξανε την προστασία σας, το έχετε μελετήσει; Όλες οι προσβάσεις έχουν καλή κατασκευή και κλειδώνονται

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πόρτες

Είναι όλες οι εξωτερικές πόρτες στερεάς κατασκευής και ενισχύσεων; Όλες οι πόρτες είναι εξοπλισμένες με τις κατάλληλες κλειδαριές; Όλες οι πόρτες προστατεύονται έτσι ώστε οι κλειδαριές να μην είναι προσβάσιμες προς διάρρηξη; Οι εκτεθειμένες αρθρώσεις [μεντεσέδες κ.λ.π ]έχουν τις non-removable [ μη αντιστρέψιμες] βίδες; Εάν οι βίδες αρθρώσεων δεν είναι αντιστρέψιμες, έχετε μεριμνήσει οι πόρτες

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συρόμενες πόρτες γυαλιού και μπαλκονιών – παράθυρα

Όλες οι συρόμενες πόρτες γυαλιού και μπαλκονόπορτες έχουν εξοπλιστεί με μια πρόσθετη κλειδαριά ή άλλα μέσα ώστε να αποτρέπεται η διάρρηξη και η απαγκίστρωσή τους από τις ράγιες διαδρομής; Τα τζάμια είναι ασφαλείας [ χονδρά ] σε όλους τους εξωτερικούς χώρους; Τα πατζούρια και τα ρολά διαθέτουν και πρόσθετη ασφάλεια; Όλα τα προσιτά σε ορόφους

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εσωτερική Προστασία

Αποθηκεύετε τα μικρά τιμαλφή σε μία ασφαλή θυρίδα τράπεζας; Εάν τα τιμαλφή πρέπει να κρατηθούν στο σπίτι, τοποθετούνται σε ένα χρηματοκιβώτιο ή ένα ντουλάπι ασφάλειας; Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό χρηματοκιβώτιο, τούτο ζυγίζει περισσότερες από 450 κιλά; Αν όχι, το στερεώνετε έτσι ώστε να μη μπορεί να μεταφερθεί μακριά; Ξέρετε τη διαφορά μεταξύ ενός χρηματοκιβωτίου πυρκαγιάς και

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προσωπική Προστασία

Διαθέτετε και έναν μη καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου; Εάν ζείτε μόνος, προσπαθήσατε να αποφύγετε το γεγονός; Απαιτείτε πλήρη προφύλαξη και έλεγχο πριν επιτρέψετε στους ξένους να μπούνε στο σπίτι σας; Έχετε καθοδηγήσει τα παιδιά να αποφεύγουν να αναφέρονται σε ξένους για το σπίτι, τον τρόπο ζωής, την προσωπική επιχείρησή σας, κ.λπ.; Έχετε καθοδηγήσει τα παιδιά να

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ